english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif28.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 

ЗА ПРОЕКТА

 

Идеята за създаване и поддържане на сайта “Архивите говорят” в началото не беше избистрена, включително и за това какво точно могат да направят българските държавни архиви в тази насока и как. Следвайки знаците на историята, ние първо се “хванахме” с Македония. Не крием, че имаше множество въпроси около хронологичния обхват, по самото съдържание, а да не говорим за географските очертания. Редно е да си признаем, че отговорите не идваха лесно, изпълнението вървеше трудно, не разполагахме със собствен опит, а не познавахме и “чужд” такъв опит в подобни начинания. Сигурни бяхме обаче, че усилията си заслужават и дано сме били прави в разбирането, че трябва да оставим документите да говорят. Самочувствието ни естествено идваше и от простия факт, че за десетина години Държавна агенция “Архиви” съумя да издаде 60 тома документални сборници в поредицата “Архивите говорят”.

В този смисъл естествено дойде решението ни на първо място да се насочим към публикувани вече документи по темата, които се оказаха значително количество, разпръснати в различни издания. Разбира се не по-маловажни са непубликуваните документи, с каквито имаме амбицията да обогатяваме сайта. Съвсем обяснимо е, че за Македония в българските архиви има отложена огромна документация. Това са не само оригиналните “домашни” извори, отнасящи се предимно за периода от Възраждането насетне. В Държавна агенция “Архиви” се съхранява значително количество документация от чужди архивохранилища под формата на копия, която покрива недостига в домашната такава.

Нека читателят бъде търпелив, ако първоначално представените документи му се сторят “постни”. Идеята ни е да стартираме сайта и постепенно да добавяме и разширяваме тематиката на документите. Надяваме се и на подсещане и от страна на ползвателите.

Стремежът ни e да представяме документите на български и на един (а в бъдеще не само един) чужд език. Целта е проста – те да стигнат до по-широк кръг от интересуващи се от миналото, т.е. да го кажем ясно, сайтът е насочен към широката публика, а не само към академичните люде. Разбира се ще се радваме, ако той бъде полезен и за тях. Ще се радваме по обясними причини, ако предизвикаме интерес и сред живеещите извън Балканите.

Съвсем ясно е, че никой от нас не си представя, и няма как, че ще се качат всички документи по темата и в този смисъл съставителите носят своята отговорност за подбора им. В крайна сметка всеки може да се натовари да направи “друг” сайт по темата. Ние не се ангажираме да разкажем чрез документи цялата история и да покажем всички събития в областта, т.е. не се опитваме да направим история на Македония, Македонския въпрос, Вътрешната македоно-одринска революционна организация/Вътрешна македонска революционна организация и т.н., а по-скоро да документираме представите през вековете на част от населението на тази територия за себе си и разбира се по-важни събития, имащи определено значение за битието и историческата съдба на това население.

Предубеденият читател ще “заподозре” разни неща, но ние няма да го разубеждаваме. Не можем да променим документите, както не можем да променим и представите на самото население в съответните исторически периоди. Нямаме намерение да променяме и сегашните жители на Р Македония, но не може да се промени и онова, което са мислили дедите им и което са виждали другите за събитията в тази част на Балканите.

С думи прости, наясно сме, че навлязохме в дълбоки води, но не виждаме нищо лошо в това.

Дължим благодарност за подкрепата на фондация “Българска памет” и нейния председател д-р Милен Врабевски. Специални благодарности дължим на ст.н.с. д-р Александър Гребенаров от Института по история при БАН, без чиито познания и ангажираност извършеното от нас едва ли щеше да види скоро бял свят. Разбира се, благодарност в този смисъл дължим и на специалистите от фирмата, която се нагърби да преведе до читателя замисъла ни в ползваем вид.

Длъжни сме също така да отбележим, че със сигурност без усилията на поколения специалисти и институции по разкриване и публикуване на документалното богатство всичко това би било невъзможно.


 Панто Колев,
директор на Дирекция
“Публичност на архивите”

 

 Print print  Send image

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010