ДОГОВОРИ


 

Без съмнение международните договори, двустранните споразумения, протоколите от конференции и т.н. са сред най-значимите документални източници за изясняване на миналото – не само на събитията, но и на съдбините на народонаселението. Няма съмнение също така, независимо дали са многостранни или двустранни, тези актове “решават” въпросите, а и винаги регулират “нещата” за вечни времена, поради което често са нетрайни.

 

Ньойски договор

Разделът, който следва, започва хронологично с навечерието на възстановяването на българската държава, което не значи че в бъдеще няма да се допълни с отделни актове от предходни периоди, отнасящи се пряко или косвено до Македония.

За българите несъмнено Санстефанският прелиминарен мирен договор (1878) е основополагащ за възстановяването и функционирането на българската държава, макар че в известна степен е и източник на бъдещи беди. Така е, защото в този акт най-точно са отразени тогавашните представи за териториите, преимуществено населени със смятащи себе си за българи люде. Последвалите събития доказват това.

Като че ли и до наши дни остават неясни много въпроси, а и въображението работи. Затова е и най-добре да четем самите документи.

Панто Колев