english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 

ДОГОВОРИ

 

Без съмнение международните договори, двустранните споразумения, протоколите от конференции и т.н. са сред най-значимите документални източници за изясняване на миналото – не само на събитията, но и на съдбините на народонаселението. Няма съмнение също така, независимо дали са многостранни или двустранни, тези актове “решават” въпросите, а и винаги регулират “нещата” за вечни времена, поради което често са нетрайни.

 

Ньойски договор

Разделът, който следва, започва хронологично с навечерието на възстановяването на българската държава, което не значи че в бъдеще няма да се допълни с отделни актове от предходни периоди, отнасящи се пряко или косвено до Македония.

За българите несъмнено Санстефанският прелиминарен мирен договор (1878) е основополагащ за възстановяването и функционирането на българската държава, макар че в известна степен е и източник на бъдещи беди. Така е, защото в този акт най-точно са отразени тогавашните представи за териториите, преимуществено населени със смятащи себе си за българи люде. Последвалите събития доказват това.

Като че ли и до наши дни остават неясни много въпроси, а и въображението работи. Затова е и най-добре да четем самите документи.

Панто Колев

 

 Print print  Send image

 
5. ДОГОВОРИ
1878 – САНСТЕФАНСКИ МИРЕН ДОГОВОР
1913 – БУКУРЕЩКИ МИРЕН ДОГОВОР
1919 – НЬОЙСКИ МИРЕН ДОГОВОР

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010