english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif28.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
4.1.1. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ
Из директива на Отдела за политическа война до Българската служба на Би Би Си за периода от 6 до 13 октомври 1944 г.

Лондон, 5 октомври 1944 г.

Външни отношения
Двамата – [Кимон] Георгиев и неговият външен министър [Петко] Стайнов – потвърдиха някои от конструктивните изявления по външната политика, които бяха направени миналата седмица – одобрението за евентуалното включване на Македония като свободна държава във федерална демократична Югославия и желанието енергично да се отстранят германците от Балканите и германското влияние от България като необходимо предварително условие за установяването на продължителен мир на Балканите.

Шифрограма от ЦК на БРП (к) до Георги Димитров за телеграма от Скопие с настояване за формиране на македонски военни формирования на българска територия

София, 5 ноември 1944 г.


№ 140. До Димитров
Изпратихме радист за установяване на радиовръзка с Тито, а чрез Белград и с гръцката партия.

 

Шифрована дипломатическа телеграма от английския политически представител в София Хузтън Бозуел до Министерството на външните работи на Великобритания за разговор с българския външен министър Петко Стайнов по македонския въпрос

София, 22 ноември 1944 г.

[…] Вчера министърът на външните работи [Петко Стайнов] опроверга пред мен, че има каквото и да е било споразумение между българското правителство и [Йосип Броз] Тито, предвиждащо връщането на Пиринската област на Югославия. Всичко, което е съществувало, е било споразумението от 5 октомври (моя телеграма № 15).

Шифрована дипломатическа телеграма от Форин Офис до английските посолства в Москва и Вашингтон за българо-югославските отношения и македонския въпрос

Лондон, 27 декември 1944 г.

Неотдавна имаше признаци, че идеята за югославско-българска федерация се приемаше доброжелателно от югославското националноосвободително движение и че българите се подготвят да поощряват агитацията за велика Македония за сметка на Гърция.

Шифрограма от Георги Димитров до Трайчо Костов за предложена българо-югославска среща от Йосип Б. Тито за уреждане на двустранните взаимоотношения и изясняване ситуацията в Македония

Москва, 5 юли 1945 г.


 
Поканата на Валтер би следвало да се приеме, но само след като проведете основни подготвителни работи във връзка с изборите. При срещата трябва да се уредят взаимоотношенията между двете партии, както и да се изясни положението в Македония и да се вземат мерки срещу съществуващите там антибългарски тенденции.

 
4.1.1. ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ
  Резултати 1 - 5 от 5
1 
Из директива на Отдела за политическа война до Българската служба на Би Би Си за периода от 6 до 13 октомври 1944 г.
Шифрограма от ЦК на БРП (к) до Георги Димитров за телеграма от Скопие с настояване за формиране на македонски военни формирования на българска територия
Шифрована дипломатическа телеграма от английския политически представител в София Хузтън Бозуел до Министерството на външните работи на Великобритания за разговор с българския външен министър Петко Стайнов по македонския въпрос
Шифрована дипломатическа телеграма от Форин Офис до английските посолства в Москва и Вашингтон за българо-югославските отношения и македонския въпрос
Шифрограма от Георги Димитров до Трайчо Костов за предложена българо-югославска среща от Йосип Б. Тито за уреждане на двустранните взаимоотношения и изясняване ситуацията в Македония

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010