english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
3.3.3.4. ВЪСТАНИЯ
Из доклад на английския вицеконсул в София Уилям Палгрейв до английския външния министър Робърт Солзбъри за началото и хода на Кресненско-Разложкото въстание

София, 4 ноември 1878 г

Милорд,
Имам честта да докладвам, че преди около месец група от пет до шестстотин от тъй наречените „доброволци”, българи от Македония, повечето от които преди били взели участие в сръбската кампания ...

Из писмо на управляващия английското консулство в Солун Едуард Баркър до английския посланик в Цариград Хенри Лейард за репресии над българското население в Малешевскo

Солун, 23 ноември 1878 г.
Частно и поверително 

Скъпи сър Хенри,
Верен на дълга си да информирам Ваше превъзходителство за всичко, което чуя, колкото и неприятна да е за чувствата ми тази информация, предавам следното (надявам се, че няма да бъде предназначено за Сините книги).

Из доклад на английския дипломатически агент в София Уилям Палгрейв до английския външен министър Робърт Солзбъри за необходимостта от намеса на великите сили в Македония след Кресненско-Разложкото въстание

София, 3 януари 1879 г.

Милорд,
Имам честта да докладвам, че в отговор на телеграмата на Ваша Светлост от 30-и миналия месец относно предложението за комисия, която да урежда работите в Македония, аз телеграфирах същия ден вечерта следното: ...

Из доклад на английския дипломатически агент в София Уилям Палгрейв до английския външен министър Робърт Солзбъри с приложено изложение на бивш френски офицер за ситуацията в Македония

София, 7 януари 1879 г.
No 3, Политически

Милорд,
Имам честта да докладвам, че преди няколко дни един френски архитект-инженер на име Бароа, бивш артилерийски офицер във френската армия, понастоящем на работа по жп линията Солун — Митровица, близо до станцията при Скопие, пристигна тук като беглец, едва отървал се от една албанска банда, опитала се да го убие на поста му.

Oт британския дипломатически агент в София Никълъс О’Конър до британския външен министър Р.А. С. Солсбъри относно влиянието на майор Паница и възможното въстание в Македония и за присъединяването на територията към България

София, 21 август 1887 г.

Милорд,
Във връзка с моята телеграма № 103 с днешна дата може би е интересно за Ваша Светлост да знаете, че в последно време дейността на онези агитатори, чиято цел е да обедини Македония с България, до известна степен потвърждава заплахите от българското въстание в тази провинция.

Из доклад от френския консул в Солун Стег до министъра на външните работи Теофил Делкасе за недоволството на българите в Европейска Турция

Солун, 15/28 октомври 1902 г.

Една репресия, израждаща се в кланета, би била без съмнение най-експедитивното средство да се направи да зацари след това известен ред в Македония.

 
3.3.3.4. ВЪСТАНИЯ
  Резултати 1 - 5 от 6
1 2  следваща
Из доклад на английския вицеконсул в София Уилям Палгрейв до английския външния министър Робърт Солзбъри за началото и хода на Кресненско-Разложкото въстание
Из писмо на управляващия английското консулство в Солун Едуард Баркър до английския посланик в Цариград Хенри Лейард за репресии над българското население в Малешевскo
Из доклад на английския дипломатически агент в София Уилям Палгрейв до английския външен министър Робърт Солзбъри за необходимостта от намеса на великите сили в Македония след Кресненско-Разложкото въстание
Из доклад на английския дипломатически агент в София Уилям Палгрейв до английския външен министър Робърт Солзбъри с приложено изложение на бивш френски офицер за ситуацията в Македония
Oт британския дипломатически агент в София Никълъс О’Конър до британския външен министър Р.А. С. Солсбъри относно влиянието на майор Паница и възможното въстание в Македония и за присъединяването на територията към България

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010