english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
3.3.3.3. МАКЕДОНСКИ ЛЕГАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
Писмо от членовете на Секретариата на Съюза на македонските студентски дружества зад граница Кр. Николов, Н. Коларов и П. Манев до Ерик Дръмонд, генерален секретар на Обществото на народите с молба за разглеждане на малцинствения въпрос в Македония на предстоящото заседание на организацията

Виена, 27 февруари 1929 г.

Превъзходителство,
Всеки път, преди Обществото на народите да открие своето заседание, подтиснатите отправят поглед към него. Македония принадлежи също към тях, като понася жестокия режим на балканските държави между които е поделена от години; в своята беда се обръща към Обществото на народите с умоляване за помощ.

Петиция на българското население във Вардарска Македония до Обществото на народите, представена от помощник-кмета на Скопие Димитър Шалев и съдията Димитър Илиев, за прилагане договора за покровителство на малцинствата

Женева, декември 1929 г.

До негово Превъзходителство сър Ерик Дръмонд, главен секретар на ОН в Женева.
По силата на чл. 2 от договора, подписан в Сен-Жермен на 10 септември 1919 г. между главните съюзни сили и кралство Сърбия, Хърватско и Словения, покровителството на малцинствата, които живеят в кралството, е под гаранцията на ОН.

Писмо от ВМРО с поздравление до Григор Анастасов, Димитър Шалев и Димитър Илиев за постъпките пред ОН в защита на македонските българи в Югославия

9 февруари 1930 г.

Драги сънародници,
Цен. Комитет на В.М.Р.О получи с особена радост писмото Ви от 25.I, н.г. Приветствайки Ви братски с щастливото Ви пристигане в Женева, Ц.К. изказва своето голямо задоволство от направените от Вас постъпки пред  О. на Н. и от постигнатите досега резултати.

Из писмо от П. Г. Шанев, президент на Централния комитет на Македонската политическа организация на САЩ и Канада, до Ерик Дръмонд, генерален-секретар на Обществото на народите, за подкрепа на акцията на представителите на българското малцинство в Македония Григор Анастасов, Димитър Шалев и Димитър Илиев за анкета и намеса на ОН.

Ню Йорк, 6 август 1930 г.

Няма нужда да Ви напомняме, че ако македонците са били сърби, не би било необходимо да се построят във всички македонски градове огромни бараки и да ги пълнят с безбройна армия от цяла Сърбия, да се охраняват с оръдия и стрелкови части всички пътища, ж.п. линии, мостове, тунели, депа и обществени сгради. Само едно чуждестранно население може да бъде управлявано по този начин.

Из протокол от заседание на Изпълнителния комитет на Унгарската лига за ревизия и Представителството на българското национално малцинство в Югославия, с решение за съвместни действия за облекчаване положението на националните малцинства

Будапеща, 13 ноември 1930 г.

ПРОТОКОЛ
Във връзка с протокола, съставен на 13 ноемврий 1930 от страна на Унгарската Лига за Ревизия (Будапеща) по повод предложението на г. Димитър Шалев, днеска, 13 ноемврий 1930 събраха се г.г. Тибор Екхард и Димитър Шалев, за да се съгласят върху подробностите на взаимнопомагането и върху осъществяването на същото.
 

Из протокол от заседание на Изпълнителния комитет на Унгарската лига за ревизия, приело предложенията на Димитър Шалев от Представителството на българското национално малцинство в Югославия за общи действия на малцинствените организации

Будапеща, 13 ноември 1930 г.

(Превод от френски)

П Р О Т О К О Л
Съставен на 13 ноември, 1930 г. от Унгарската Лига за Ревизия, в седалището на Лигата, Площад Кошут Лайош 4.II.8, по повод на долните факти. Присъстваха: г.г. Франсоа Херцег, Тибор Екхард, Александър Ференц, Жорж Лукач, Макс Фениьо, д-р Андре Фал, представляващи изпълнителния комитет на унгарската Лига за ревизия и г. Шалев, адв. бивш кмет на Скопие.

Писмо от екзархийския наместник митрополит Борис до представителите на българското население в Македония под сръбска власт Григор Анастасов и Димитър Шалев с поздравление за подадената петиция за възстановяване на Екзархията в областта

Цариград, 29 май 1931 г.

До господа
Гр. Анастасов и Димитър Шалев, представители на българското население в Македония под сръбска власт в Женева

 
3.3.3.3. МАКЕДОНСКИ ЛЕГАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
  Резултати 1 - 5 от 7
1 2  следваща
Писмо от членовете на Секретариата на Съюза на македонските студентски дружества зад граница Кр. Николов, Н. Коларов и П. Манев до Ерик Дръмонд, генерален секретар на Обществото на народите с молба за разглеждане на малцинствения въпрос в Македония на предстоящото заседание на организацията
Петиция на българското население във Вардарска Македония до Обществото на народите, представена от помощник-кмета на Скопие Димитър Шалев и съдията Димитър Илиев, за прилагане договора за покровителство на малцинствата
Писмо от ВМРО с поздравление до Григор Анастасов, Димитър Шалев и Димитър Илиев за постъпките пред ОН в защита на македонските българи в Югославия
Из писмо от П. Г. Шанев, президент на Централния комитет на Македонската политическа организация на САЩ и Канада, до Ерик Дръмонд, генерален-секретар на Обществото на народите, за подкрепа на акцията на представителите на българското малцинство в Македония Григор Анастасов, Димитър Шалев и Димитър Илиев за анкета и намеса на ОН.
Из протокол от заседание на Изпълнителния комитет на Унгарската лига за ревизия и Представителството на българското национално малцинство в Югославия, с решение за съвместни действия за облекчаване положението на националните малцинства

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010