english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
3.3.3.2. МАКЕДОНСКИ ЛЕГАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Из мемоар на Изпълнителния комитет на македонските братства в България до председателя на Парижката конференция и правителствата на САЩ, Великобритания, Италия, Франция и Япония

София, февруари 1919 г.

От приведените до тук многобройни и неоспорими данни се вижда, че Македония представлява една географска и етнографска цялост.

Из изложение на Временното представителство на обединената бивша ВМРО до българското правителство за съдбата на Македония

София, 30 май 1919 г.

„Грамадната част от българското население в Македония, прокудено от своята родина и намерило прибежище тук в братска България, открито, а в известни среди безшумно, но дълбоко и искрено е смутено от позициите, които българското правителство заема по националния въпрос и които позиции изключват идеята за самостойна и независима Македония.

Поздравително писмо от Националния комитет на македонските емигрантски организации в София до Григор Анастасов, Димитър Шалев и Димитър Илиев, поставили въпроса в Обществото на народите за правата на българското население в Македония

София, 19 февруари 1930 г.

Драги братя,
Нямаме достатъчно силни думи, за да определим голямото историческо значение на акцията, която, от името на българското население в Македония и като непосредни негови пълномощници, Вие предприехте пред Обществото на Народите в Женева.

 
3.3.3.2. МАКЕДОНСКИ ЛЕГАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
  Резултати 1 - 4 от 4
1 
Из мемоар на Изпълнителния комитет на македонските братства в България до председателя на Парижката конференция и правителствата на САЩ, Великобритания, Италия, Франция и Япония
Из изложение на Временното представителство на обединената бивша ВМРО до българското правителство за съдбата на Македония
Поздравително писмо от Националния комитет на македонските емигрантски организации в София до Григор Анастасов, Димитър Шалев и Димитър Илиев, поставили въпроса в Обществото на народите за правата на българското население в Македония

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010