english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
3.3.2. ИЗЛОЖЕНИЯ ДО МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВИТЕЛСТВА, ЛИЧНОСТИ
Писмо от английския генерален консул в Солун Джон Блънт до английския държавен секретар Джордж Гренвил за изпратена петиция от Въстаническия комитет на Македония до посолствата на великите сили

Солун, 11 май 1880 г. 

Милорд,
Имам честта да изпратя с настоящото, за сведение на Ваша светлост, копие от писмо с приложение към него, което отправих днес до сър Хенри Лейард относно положените от османските власти усилия за унищожаване на разбойничеството в Македония.

Информация във в. "Таймс" за обръщение от задграничните представители на ВМОРО до правителствата на великите сили за причините, предизвикали въстание в Македония и Одринско

10 август 1903 г.

Представителите на Македонския революционен комитет изпратиха следния циркуляр до представителите на великите сили в София;
„Ваше Превъзходителство, делегатите, представляващи Македонския вътрешен комитет в чужбина, имат честта да доведат следната декларация до Вашето знание с молба да я съобщите на Вашето правителство.

Апел от известни македонски българи, живеещи в България, за подпомагане на страдащото население в Македония след Илинденско-Преображенското въстание, публикуван във в. „Дейли нюз”

София, 18 септември 1903 г.

Получихме копие от следното обръщение към Европа от видни македонци, живеещи в София:
Апел за съчувствие към цивилизования свят

Апел от представители на македонските бежанци в България към английската общественост за спиране на опустошенията в Македония и Одринско след Илинденско-Преображенското въстание

10 октомври 1903 г.

Апели
(превод)
(До редактора на в-к „Таймс")

Петиция от български емигранти от Солун до Смесената комисия по гръцко-българската емиграция в ОН за отказа на гръцките власти да им върнат имотите

София, 4 април 1921 г.

Като продължение на резолюцията приета на 24 февруари по време на събрание на бежанците произхождащи от гръцка Македония, които живеят в София и с оглед на изключително особената ситуация, в която се намират нашите имоти намиращи се в Солун, ние имаме честта да Ви молим от името на бежанците от Солун, ..

Петиция от български емигранти от Солун до Смесената комисия по гръцко-българската емиграция в ОН за отказа на гръцките власти да им върнат имотите

София, 10 април 1921 г.


До уважаемия Секретариат
на Обществото на Народите

Господин Главен Секретар,
От името на българските емигранти от Солун, Южна Македония, Нова Гърция, и от наше име, долуподписаните, имаме честта да предадем в това писмо чрез Вас на уважаемото Общество на Народите, копие на нашата петиция, адресирана до смесената комисия по гръцко-българската емиграция и да ги запознаем със следното.

Из писмо от Трайко Минов, американски гражданин от български произход, член на Съюза на македонските политически организации в САЩ и Канада, до Ерик Дръмонд, генерален-секретар на Обществото на народите, за ограничаване свободата на българското малцинство в Македония

Стийлтън, 11 април 1931 г.


           
[…]
Отношението на югославските власти към българските окончания в имената на хората от родното ми място Прилеп, Македония, е явно нарушение на чл. 7, § І и ІІІ на този договор.

Писмо от Георги Димитров до Антон Иванов за единодействие между комунистическите партии на България и Югославия във Вардарска Македония

Москва, 23 август 1941 г.

 
Ръководството на Сръбска Македония трябва да се намира в ръцете на Югославската КП по съображения от практическа целесъобразност. Основно борбата сега трябва да се води срещу немските и италианските окупатори и техните агенти.

 
3.3.2. ИЗЛОЖЕНИЯ ДО МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВИТЕЛСТВА, ЛИЧНОСТИ
  Резултати 1 - 5 от 8
1 2  следваща
Писмо от английския генерален консул в Солун Джон Блънт до английския държавен секретар Джордж Гренвил за изпратена петиция от Въстаническия комитет на Македония до посолствата на великите сили
Информация във в. "Таймс" за обръщение от задграничните представители на ВМОРО до правителствата на великите сили за причините, предизвикали въстание в Македония и Одринско
Апел от известни македонски българи, живеещи в България, за подпомагане на страдащото население в Македония след Илинденско-Преображенското въстание, публикуван във в. „Дейли нюз”
Апел от представители на македонските бежанци в България към английската общественост за спиране на опустошенията в Македония и Одринско след Илинденско-Преображенското въстание
Петиция от български емигранти от Солун до Смесената комисия по гръцко-българската емиграция в ОН за отказа на гръцките власти да им върнат имотите

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010