english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
3.3.1. ЕКЗАРХИЯ
Из доклад на английския дипломатически агент в София Чарлз Хардинг до английския външен министър Робърт Солзбъри за необходимостта от възстановяване на български епархии в Македония

София, 18 май 1888 г.

Милорд,
Неотдавнашните вълнения на гърците в Македония, подклаждани, както тука се смята, от руската политика, се коментират много и от официалните кръгове, и от местната преса.

Из доклад на английския генерален консул в Солун Джон Блънт, с приложен доклад на вицеконсула Шипли, до английския посланик в Цариград Уилям Уайт с данни за етническия състав, вероизповеданието и езика на населението в Македония

Солун, 8 декември 1888 г.

Сър,
Съгласно инструкциите, включени в писмото на Ваше Превъзходителство от 29 септември т. г., имам честта да представя следния доклад относно действията на гнет и несгодите, от които има оплакване в Петиция, адресирана до Великия везир от българи от вилаетите на Солун, Битоля и Косово.

Из доклада на английския генерален консул в Солун Джон Блънт до английския посланик в Цариград Уилям Уайт за националната принадлежност и вероизповеданието на населението в Демирхисарско

 Солун, 14 декември 1888 г.

Сър,
Препрочитайки черновата на своя доклад No 108 от 8-и този месец относно оплакванията на българите във връзка с техните църковни и просветни дела, откривам, че по невнимание съм включил областта Демир-Хисар сред онези области във вилаета Солун, чието население признава властта на Екзарха.

Из доклада на английския генерален консул в Солун Джон Блънт до английския посланик в Цариград Франсис Форд за развитието на българското църковно-просветно дело и противодействието на гръцката пропаганда в Македония

Солун, 8 април 1892 г.

Сър,
Същото чувство подбужда гърците към безмилостното упорство, което те все още оказват по отношение на националните движения на българите и на властите в Македония и причинява неизчислима вреда на тяхната кауза.

 
3.3.1. ЕКЗАРХИЯ
  Резултати 1 - 4 от 4
1 
Из доклад на английския дипломатически агент в София Чарлз Хардинг до английския външен министър Робърт Солзбъри за необходимостта от възстановяване на български епархии в Македония
Из доклад на английския генерален консул в Солун Джон Блънт, с приложен доклад на вицеконсула Шипли, до английския посланик в Цариград Уилям Уайт с данни за етническия състав, вероизповеданието и езика на населението в Македония
Из доклада на английския генерален консул в Солун Джон Блънт до английския посланик в Цариград Уилям Уайт за националната принадлежност и вероизповеданието на населението в Демирхисарско
Из доклада на английския генерален консул в Солун Джон Блънт до английския посланик в Цариград Франсис Форд за развитието на българското църковно-просветно дело и противодействието на гръцката пропаганда в Македония

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010