english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif28.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
2.3.3. НАЦИОНАЛНО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ
Дописка на в. „Исток” за въстание в Македония

9 юни 1876 г.

„Българското въстание се шири, както никога досега. Съобщават от Солун, че старият войвода, юнакът на юнаците Илия [Марков] се е вдигнал със силна чета добре въоръжени момчета в планината до Струма.

Съобщение на Султанската канцелария за донесение на битолския валия относно бунтовната дейност на българи в Македония

Цариград, 24 септември 1876 г.

Заедно с настоящето Ви се изпраща едно заявление, подадено до нас от страна на мюсюлманското население в Битоля против някои българи от същия град, упоменати в приложения списък, за вършени от тях постъпки, злодеяния и бунтове. Понеже не ни е ясно истинското положение, наредете да се извърши необходимото разследване, след което добитите положителни сведения, заедно с Вашето мнение да ни се изпратят своевременно.

Програма за възобновяване на българската държава, приета на първия Български народен събор

[Букурещ], 19 октомври 1876 г.

За да може да се въдвори мира на Въсток, да се изкоренят постоянните свирепства на турците, които не уважават никое человеческо право, и да се изпълнят праведните желания на българския народ, Европа е длъжна да способствува за осъществението на следующата програма: ...

 
2.3.3. НАЦИОНАЛНО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ
  Резултати 1 - 3 от 3
1 
Дописка на в. „Исток” за въстание в Македония
Съобщение на Султанската канцелария за донесение на битолския валия относно бунтовната дейност на българи в Македония
Програма за възобновяване на българската държава, приета на първия Български народен събор

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010