english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
1.2.3. ЦЪРКВА
Надпис на княз Борис от с. Балши, Албания, за покръстването на българите (866 г.)

…[покръсти се от бога владетелят на българите] Борис, преименуван Михаил, с дадения нему от бога народ в годината 6374 [=866].

Списък на български архиепископи и патриарси от „Дюканжов каталог” (ХІІ в.)

Дюканжовият каталог представлява списък на българските архиепископи, съставен на гръцки език. Включва главно църковни предстоятели на Охридската архиепископия. Съставен е към средата на ХІІ в. Запазен е по препис от ХІІІ в. Открит е от известния френски византинист Шарл Дюканж и се съхранява в Парижката национална библиотека.

Сведение за построяване на църква от Св. Наум в Охрид по повеля на българските владетели Борис и Симеон във Второ житие на Св. Наум Охридски (Х в.)

Второто житие на Св. Наум Охридски се отнася към типа на кратките (проложните) жития. Известен е само един негов препис от ХVІ в. Авторът и времето на неговото създаване са неизвестни.

Надпис върху плащаница, подарена от византийския император Андроник ІІ Палеолог (1282-1328) на неизвестен охридски архиепископ, наречен “пастир на българите”

Плащаницата е изработена в края на ХІІІ – началото на ХІV в. Надписът е двустишен и е извезан със златни и сребърни нишки. Съхранявана се в Националния исторически музей, София

 
1.2.3. ЦЪРКВА
  Резултати 1 - 4 от 4
1 
Надпис на княз Борис от с. Балши, Албания, за покръстването на българите (866 г.)
Списък на български архиепископи и патриарси от „Дюканжов каталог” (ХІІ в.)
Сведение за построяване на църква от Св. Наум в Охрид по повеля на българските владетели Борис и Симеон във Второ житие на Св. Наум Охридски (Х в.)
Надпис върху плащаница, подарена от византийския император Андроник ІІ Палеолог (1282-1328) на неизвестен охридски архиепископ, наречен “пастир на българите”

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010