english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
1.2.1. СТОПАНСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Оловен печат на Мавър, сподвижник на кан Кубер, посочващ, че е архонт на българите (ок. 700 г.)

“†На Мавър, патриций и архонт на сермисианите и българите.”

Надпис на кан Тервел до Мадарския конник, споменаващ неговите чичовци (българите на кан Кубер) в Солунско (705 г.)

…Юстиниан императорът сключи договор… при българите… и при Тервел дойде.

ПОМЕНИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ВЛАДEТЕЛИ

Боянски поменик на българските царе и царици (ХІV в.)
Погановски поменик на българските царе и царици (ХVІ в.)
Зографски поменик на българските царе и царици (ХVІ в.)

Надпис на княз Симеон, отбелязващ границата между България и Византия (904 г.)

Надписът е върху колона и е намерен при с. Наръш, на 20 км северно от Солун. Публикуван е от Фьодор Ив. Успенски през 1898 г. Сегашното му местонахождение е неизвестно

Надпис на цар Йоан Владислав, отбелязващ възобновяването на българската крепост Битоля (1016 г.)

[†През 6523 година от сътворението на света обнови се тая крепост зид]ана и правена от Йоан самодържец Българск[и и с] помощта и молитвите на пресветата владичица наша Богородица и за [заст]ъпничеството на дванадесетте и на върховните апостоли.

Описание на завладяването на “цяла България” в “Кратка история” от Йоан Скилица и в добавките към нея, направени от епископ Михаил Деволски

Трудът на известния византийски хронист Йоан Скилица “Кратка история” обхваща периода от 811 до 1057 г. и дава ценни сведения за българската държава при управлението на цар Самуил.

 
1.2.1. СТОПАНСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
  Резултати 1 - 5 от 6
1 2  следваща
Оловен печат на Мавър, сподвижник на кан Кубер, посочващ, че е архонт на българите (ок. 700 г.)
Надпис на кан Тервел до Мадарския конник, споменаващ неговите чичовци (българите на кан Кубер) в Солунско (705 г.)
ПОМЕНИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ВЛАДEТЕЛИ
Надпис на княз Симеон, отбелязващ границата между България и Византия (904 г.)
Надпис на цар Йоан Владислав, отбелязващ възобновяването на българската крепост Битоля (1016 г.)

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010