english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif28.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 

Представяне на издание от поредицата „Архивите говорят“

 

От средата на 30-те години на ХХ век България излиза от дългата международна изолация. В навечерието на новия световен конфликт тя се превръща от балкански „заден двор“ в желан икономически и военен партньор. Не липсват и нови надежди за населението в оставените под чужда власт области, вкл. и в Македония, за справедливо разрешаване на българския национален въпрос. Те се засилват след поражението на Югославия и Гърция в т.нар. Априлска война (1941) и особено след навлизането на българските войски в Западните покрайнини и Поморавието, във Вардарска Македония и Беломорието. Публикуваните в сборника документи отразяват българското управление на Вардарския дял на Македония от април 1941 г. до септември 1944 г. По-голямата част от тях са с поверителен характер и са напълно непознати или поне не са известни в цялост за историческата наука. Те са само „брънка” от огромното архивно наследство по темата за второто българско управление във Вардарска Македония – време, през което София се опитва да преобрази цялостния й живот, приобщавайки я към държавния организъм на страната, както и да помогне за житейските нужди на местното население, мнозинството от което е с българското етническо самосъзнание. Документите, съхранявани в архивите на България и Македония се отнасят за пълен с обрати исторически период, доскоро стоящ далеч от изследователското полезрение.
За достойнствата на сборника, представящ истината за българското управление във Вардарска Македония и най-вече за неговата навременна поява говориха проф. дин. Трендафил Митев, председател на Македонския научен институт, доц. д-р Лъчезар Стоянов, ръководител на департамент „История“ в НБУ, д-р Николай Поппетров, изследовател в Института за исторически изследвания при БАН и председателят на Държавна агенция „Архиви“ доц. д-р Мартин Иванов.

 

 

 Print print  Send image

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010