english  bulgarian    
 за проекта   начало  документи  договори  карти  личности  книги  хронология  библиография  галерия  контакти 
 trans.gif26.03.2017

  1. СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (VII–XIV В.)  
  2. БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ (XV–XIX В.)  
  3. МОДЕРНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (1878–1944 Г.)  
  4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЛЕД 1944 Г.  
 
8. ЛИЧНОСТИ
  Резултати 61 - 80 от 282
предишна  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  следваща

Голуховски, граф Агенор фон

(1849-1921)

Австро-унгарски политик, дипломат. Министър на външните работи на Австро-Унгария (1895-1906).

 

Горчаков, Александър Михайлович, княз

(1798-1883)

Руски дипломат и държавник (1856-1882). Министър на външните работи на Руската империя (1867-1882), държавен канцлер от 1867 г. Осъществява дипломатическата подготовка на Руско-турската война 1877-1878, като осигурява неутралитета на големите европейски държави. По време на Берлинския конгрес 1878 ръководи руската делегация.

 

Готие, Макс

През 1903 френски вицеконсул в Скопие.

 

Гошен, Джордж

(1831-1907)

Британски икономист, бизнесмен, дипломат и политик. През 1880-1881 ангажиран в специална мисия в Цариград.

 

Грейвс, сър Робърт Уиндъм

(1858-1934)

Британски чиновник, дипломат и обществен деец. Генерален консул в Пловдив (1883), изпълняващ длъжността дипломатически представител и генерален консул в България (1885), генерален консул в Солун (1903-1907); британски съветник в Македонската финансова комисия (1907-1909); съветник към Османското министерство на финансите (1909-1914); съветник и генерален инспектор на Османското министерство на вътрешните работи (1914).

 

Гренвил, Джордж Ливсон-Гъвер лорд

Английски държавен секретар на външните работи.

 

Григорович, Виктор

(1815-1876)

Руски филолог-славист, професор в Казан, Москва и Одеса. Първият учен, който посещава през 1844-1847 българските земи. Издава “Очерк путешествия по Европейской Турции”, 1848.

 

Гризебах, Аугуст Хайнрих Рудолф

(1814–1879)

Немски ботаник и фитогеограф, професор. Изследва флората на Средиземноморието, южната част на Балканския полуостров и Мала Азия, описва растителни видове, разпространени и в България („Преглед на флората на Румелия и Мала Азия”, 1839). Автор на пътепис със сведения за езика, обичаите и нравите на българското население в Македония (1839).

 

Груев, Дамян (Даме) Йованов
(Даме Груев)
(19 януари 1871, с. Смилево, Битолско - 23 декември 1906, вр. Петлец)

Български революционер, деец на българското националноосвободителното движение в Македония и Одринско, един от основателите и идеолозите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Учител в Щип (заедно с. Г. Делчев) и Битоля, училищен инспектор. Осъден и затворен от турската власт в Битолския затвор, през 1902 изпратен на заточение в крепостта Подрумкале в Мала Азия. Избран за член на Главния щаб на Илинденско-Преображенското въстание в Битолски окръг, след поражението умишлено остава сред населението в региона, за да му вдъхне сили и увереност, участва във възстановяването на организационна мрежа, ръководи Прилепския конгрес (1904). Избран за член на ЦК на ВМОРО на Рилския конгрес (1905).

 

Давид

(Х век - ок. 976)

Български болярин, първи син на комит Никола и брат на българския цар Самуил и на комитопулите Мойсей и Арон.

 

Давид Арианит

Византийски стратег, назначен от император Василий ІІ за катепан на тема България с център Скопие, 1018.

 

Дамян

(неизв. - нач.на 80-те г. на Х в.)

Български патриарх от епохата на Първата българска държава. Архиерейството му обхваща период от няколко деситилетия (средата и втората половина на Х век).

 

Данов, Христо Груев

(27 юли 1828, Клисура – 11, декември 1911, Пловдив)

Български възрожденски учител и книжовник, родоначалник на книгоиздаването в България, радетел да развитието на учебното дело в България.

 

Дегран, Л.

През 1903 френски консул в Пловдив.

 

Делияни, Тодор

През 1878 гръцки генерален консул в Солун.

 

Делкасе, Теофил

(1852-1923)

Френски обществен и политически деец, министър на външните работи (1898-1905).

 

Делчев, Гоце (Георги) Николов
(Георги Делчев)
(23 януари 1872, Кукуш – 21 април 1903, с. Баница, Серско)

Националреволюционер, идеолог и организатор на македоно-одринското революционно движение и на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), задграничен представител на ВМОРО (1896-1901), подвижен член на ЦК на ВМОРО и създател на четническия институт на ВМОРО. Участва в изработване на програмните документи на организацията и оказва огромно въздействие за оформяне на идейните и тактическите й принципи.

 

Денкоглу, Иван Николаевич
(И. Ненов Денков)
(1781, с. Балша, Софийско – 1861, Москва)

Едър търговец, покровител на българското просветно дело през Възраждането. Учредил стипендиантски фонд за издръжка на българи, учещи в Московския университет; дарил средства за Габровското училище и за построяване на училище в София.

 

Державин, Николай Севастиянович

(1877-1953)

Руски славист, филолог и историк. Академик от 1931. Автор на трудове, посветени на историята на България, на българската литература и проблемите на Българското възраждане.

 

Димитров, Георги

(30 юни 1882, Ковачевци - 2 юли 1949, Москва)

Политик, обществен деец, дългогодишен ръководител на Българската комунистическа партия. Спечелва симпатиите на демократичните среди и световната общественост по време на Лайпцигския процес (1933). Генерален секретар на Коминтерна (1935-1943). Депутат на Върховния съвет на СССР от 1937 до 1945 г. Под натиска на Сталин признава ръководната роля на ЮКП по македонския въпрос и налага македонизма, като държавна идеология.

 

 
8. ЛИЧНОСТИ
  Резултати 61 - 80 от 282
предишна  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  следваща
Голуховски, граф Агенор фон
Горчаков, Александър Михайлович, княз
Готие, Макс
Гошен, Джордж
Грейвс, сър Робърт Уиндъм
Гренвил, Джордж Ливсон-Гъвер лорд
Григорович, Виктор
Гризебах, Аугуст Хайнрих Рудолф
Груев, Дамян (Даме) Йованов
Давид
Давид Арианит
Дамян
Данов, Христо Груев
Дегран, Л.
Делияни, Тодор
Делкасе, Теофил
Делчев, Гоце (Георги) Николов
Денкоглу, Иван Николаевич
Державин, Николай Севастиянович
Димитров, Георги

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ул. Московска 5, София 1000, www.archives.government.bg
Created with Face Control
, 2010